Training feedback geven

Gebruik vertrouwen en kwaliteiten in je team!

About Us

Houd je feedback!

Feedback geven is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen binnen een team. Het is een krachtig instrument voor groei, ontwikkeling en verbetering op zowel individueel als teamniveau. In deze uitleg zal ik ingaan op het belang van feedback geven voor teamvertrouwen en zal ik het 4G-feedbackmodel uitlichten als een effectieve manier om constructieve feedback te geven.

Feedback is een communicatieproces waarbij informatie wordt gegeven over iemands prestaties of gedrag met als doel verbetering te bewerkstelligen. Het geven van feedback binnen een team is van cruciaal belang omdat het bijdraagt aan een cultuur van openheid, transparantie en groei. Wanneer teamleden regelmatig en op constructieve wijze feedback ontvangen, kunnen ze hun sterke punten benutten en werken aan hun ontwikkelpunten. Dit leidt niet alleen tot individuele groei, maar versterkt ook het team als geheel.

Het 4G-feedbackmodel is een gestructureerde benadering van feedback geven die bestaat uit vier stappen: Gebeurtenis, Gedrag, Gevolg en Gewenst gedrag. In de eerste stap, Gebeurtenis, wordt de specifieke situatie of gebeurtenis beschreven waarop de feedback betrekking heeft. Het is belangrijk om concreet en feitelijk te zijn, zodat er geen ruimte is voor misverstanden.

Vervolgens wordt in de stap Gedrag het specifieke gedrag benoemd dat is waargenomen tijdens de gebeurtenis. Dit gedrag moet objectief en observeerbaar zijn, zodat de ontvanger van de feedback duidelijk begrijpt waar het over gaat. Het is belangrijk om het gedrag te beschrijven zonder oordelen of interpretaties toe te voegen.

In de derde stap, Gevolg, wordt beschreven wat het effect van het gedrag is geweest, zowel op de persoon die het gedrag vertoonde als op anderen in het team. Door het effect van het gedrag te benoemen, wordt de impact ervan duidelijk gemaakt en kan de ontvanger van de feedback reflecteren op de consequenties van zijn of haar acties.

Tot slot richt de stap Gewenst gedrag zich op het formuleren van concrete suggesties voor gewenst gedrag in vergelijkbare situaties in de toekomst. Door specifiek aan te geven welk gedrag gewenst is, wordt de ontvanger van de feedback geholpen om te begrijpen wat er van hem of haar wordt verwacht en hoe hij of zij zich kan verbeteren.

Kortom, feedback geven is van onschatbare waarde voor het opbouwen van vertrouwen binnen een team. Het stelt teamleden in staat om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen, wat uiteindelijk leidt tot een hechter en effectiever team. Het 4G-feedbackmodel biedt een praktische en effectieve manier om feedback te geven die bijdraagt aan een positieve en constructieve teamcultuur.

"We hebben allemaal mensen nodig die ons feedback geven. Zo kunnen wij ons verbeteren"

Bill Gates